Choď na obsah Choď na menu
 


DHZ Oravská Lesná ďakuje všetkým vojakom, profesionálnym hasičom, dobrovoľným hasičom a všetkým ostatným, ktorí pri snehovej kalamite akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri jej zmiernení a odstraňovaní.

Či ste boli z blízkeho okolia, alebo zďaleka, neváhali ste prísť na pomoc aj vo svojom osobnom voľne.

Ešte raz ďakujeme. yessmiley

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pozor – veľmi Dôležité pre našich členov                         DHZ Oravská Lesná  !!!

Žiadam členov DHZ Oravská Lesná, ktorí sa nezúčastnili Výročnej členskej schôdze a nepodpísali súhlas so spracovaním osobných údajov - GDPR, ale chcú tento súhlas GDPR podpísať a tým ostať  členmi DHZ aj naďalej, aby v termíne do 25. 03. 2019 kontaktovali predsedu DHZ, ktorý má tlačivá na podpis.

Ako je uvedené nižšie v pokynoch od ÚzO DPO Dolný Kubín, ak tlačivo nepodpíšete, ÚzO DPO Dolný Kubín Vás od 01.04.2019 vyradí z evidencie - naďalej už nebudete členmi DHZ Oravská Lesná.

Poznámka:

Výbor DHZ Oravská Lesná nebude za nikým behať a zháňať podpisy - je to na zodpovednosti každého z Vás !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR:

V zmysle Zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť 25.5.2018 musí každý kto pracuje s osobnými údajmi osôb mať na to jej osobný súhlas. Z tohto dôvodu je potrebné aby každý člen vo Vašom DHZ podpísal určené tlačivo – na VČS DHZO. Podpísané tlačivá následne doručte na UzO DPO SR Dolný Kubín Ťatliaková 2051/8, 026 01 Dolný Kubín v termíne do 1.4.2019. 

Prosíme aby ste tlačiva doručovali spolu za celé DHZ, nie jednotlivo. 

Tlačivo sa nesmie podpisovať hromadne, každý člen musí podpísať svoje vlastné.

Za osoby mladšie ako 18 rokov tento súhlas musí podpísať jeho zákonný‎ zástupca.  Po dovŕšení 18 roku musí dotyčný člen podpísať dané tlačivo sám a doručiť ho na UzO DPO SR Dolný‎ Kubín.

U nový členov spolu s prihláškou musí byť doručené aj tlačivo so súhlasom so spracovaním osobných údajov.

V prípade, že UzO DPO SR Dolný Kubín nebude mať podpísané tlačivo, nebude môcť pracovať s údajmi o danom členovi a jeho osobná karta bude musieť byť vyradená na UzO DPO SR Dolný Kubín, t. j. nebude môcť byť povyšovaný, nebudú mu môcť udelené ocenenia a následne stratí členstvo v DPO SR.

 


Spracoval: UzO DPO SR Dolný Kubín Ťatliaková 2051/8, 026 01 Dolný Kubín