Choď na obsah Choď na menu
 


Sponzorský dar na výstavbu Hasičskej zbrojnice.

Náš dobrovoľný hasičský zbor sa obracia s prosbou na Vás občanov, podnikateľov, priateľov a sympatizantov o sponzorský dar na výstavbu novej Hasičskej zbrojnice.

Pretože stará Hasičská zbrojnica nepostačuje kapacitne, ani výjazd nie je riešený najlepšie, nakoľko pre rýchly zásah je dôležité čo najskôr prísť k požiaru. Teraz pri výjazde a hlavne v zime musíme vychádzať a cúvať niekedy aj 10x, pretože máme plno vody, predok je ľahký a priestoru medzi Hasičskou zbrojnicou a Domovom dôchodcov – respektíve obchodom Brňák je málo a polomer zatáčania je dosť veľký.

Hasičskú zbrojnicu plánujeme postaviť na pozemku obce medzi zimným štadiónom a bývalou rukavičkárňou.

Hasičskú zbrojnicu by sme si postavili aj svojpomocne, aspoň hrubú stavbu, ak by sme mali peniaze na materiál, poprípade by sme oslovili občanov o pomoc brigádne.

Preto my Dobrovoľní hasiči Vás týmto žiadame o sponzorský dar podľa Vašich možnosti.

Sponzorské dary môžete posielať na č. účtu DHZ:

VÚB Banka IBAN - SK74 0200 0000 0032 2471 3951 

- výdavkovým dokladom, alebo osobne.

IČO DHZ: 00177474 3503

Na výstavbu Hasičskej zbrojnice prispeli hasiči z našich radov v sume 750 €.

ĎAKUJEME

 

------------------------------------------------------------------------------------------------             

sv.-florian-1.jpg

sv. Florián - patrón Hasičov

 ___________________________________________________________