Choď na obsah Choď na menu
 


Sponzori

SPONZORSKÝ DAR NA VÝSTAVBU HASIČSKEJ ZBROJNICE.

Náš dobrovoľný hasičský zbor sa obracia s prosbou na Vás občanov, podnikateľov, priateľov a sympatizantov o sponzorský dar na výstavbu novej Hasičskej zbrojnice.

Pretože stará Hasičská zbrojnica nepostačuje kapacitne, ani výjazd nie je riešený najlepšie, nakoľko pre rýchly zásah je dôležité čo najskôr prísť k požiaru. Teraz pri výjazde a hlavne v zime musíme vychádzať a cúvať niekedy aj 10x, pretože máme plno vody, predok je ľahký a priestoru medzi Hasičskou zbrojnicou a Domovom dôchodcov – respektíve obchodom Brňák je málo a polomer zatáčania je dosť veľký.

Hasičskú zbrojnicu plánujeme postaviť na pozemku obce medzi zimným štadiónom a bývalou rukavičkárňou.

Hasičskú zbrojnicu by sme si postavili aj svojpomocne, aspoň hrubú stavbu, ak by sme mali peniaze na materiál, poprípade by sme oslovili občanov o pomoc brigádne.

Preto my Dobrovoľní hasiči Vás týmto žiadame o sponzorský dar podľa Vašich možnosti.

Sponzorské dary môžete posielať na č. účtu DHZ:

FIO Banka:  IBAN - SK60 8330 0000 0025 0121 1622 

- výdavkovým dokladom, alebo osobne.

IČO DHZ: 00177474 3503

ĎAKUJEME

________________________________________________

Urbariat  pozemkové spoločenstvo  Oravská Lesná - venoval dňa 27. 04. 2016 ako sponzorský dar motorovú reťazovú pílu DOLMAR - PS460-38 ................... ĎAKUJEME smileyyes_________________________________________________

FB MONT - František BRŇÁK 19.05.2016 podporil mladých hasičov PLAMEŇ sumou 40 € .................ĎAKUJEME smileyyes

_________________________________________________

Stolárstvo VENGRÍN - Ladislav VENGRÍN  08. 06. 2016 podporil mladých hasičov sumou 100 € ...ĎAKUJEME smileyyes

_________________________________________________