Choď na obsah Choď na menu

Stanovisko k has. športu

Je ešte hasičský šport v podaní členov DPO SR hasičským športom?

Tradičná konferencia Hasičské jednotky 2018 v Martine bola miestom, kde zazneli slová uznania a vďaky usporiadateľom MS v hasičskom športe 2018, ktoré sa konali v Banskej Bystrici v dňoch 10. 16. septembra 2018. Uvedené majstrovstvá dali možnosť zviditeľniť sa Slovenku nielen ako členovi CTIF, ale predstaviť hasičskému svetu našu tradičnú pohostinnosť a jednotu profesionálneho a dobrovoľného hasičstva. Zlatým klincom účasti našich súťažných družstiev bolo vybojovanie prvého miesta v disciplíne požiarny útok v kategórii mužov a žien. Jednoducho povedané, v obidvoch kategóriách v tejto disciplíne sa naši zástupcovia stali majstrami sveta. 

Pre mnohých možno samozrejmosť, ale pre „zasvätených“ tak trochu zázrak. V podstate aj v tejto rovine sa niesla druhá časť rokovania sobotňajšej konferencie. V rámci nosného referátu, po videorekapitulácii majstrovstiev sveta z dielne FIRE TV a vyspovedaní realizačného tímu družstva žien, naplno odzneli základné problémy, s ktorými sa  v podmienkach SR stretáva požiarny šport. 

Ako zaznelo z úst ženského realizačného tímu, základňou hasičského športu na Slovensku bola členská základňa v DPO SR, z ktorej v minulosti čerpali reprezentácie nielen jednotlivých hasičských staníc predchodcu HaZZ – Zboru PO, závodných hasičských útvarov, ale aj reprzentácie. Prispôsobovanie jednotlivých disciplín „širokým“ masám, za prispenia všetkých organizačných štruktúr DPO SR, viedlo k postupnej degradácii hasičského športu, smerujúcemu k náhrade tzv. „previerok pripravenosti“ súťažou DHZ.  A to nielen v disciplíne štafeta 4 x 100 metrov, ale aj pretek jednotlivca - behu na 100 metrov s prekážkami. Z pohľadu náročnosti sa vypustila disciplína výstup do 4. podlažia cvičnej veže. Konečným verdiktom uvedeného stavu sa stala skutočnosť, že HaZZ a DPO SR organizujú svoje súťaže samostatne. S vlastnými pravidlami. Jedinou disciplínou, ktorá znesie porovnávacie kritériá, zostal požiarny útok. Avšak, nie je požiarny útok ako požiarny útok.

Neviem, z ktorej strany mám začať s porovnávaním, ale:

  • Rozdielnosť dĺžky dráhy od čiary ŠTART po čiaru rozmiestnenia terčov (MSFPS 100 m, HaZZ 105 m, DPO SR 85 m, pohárové súťaže a hasičské ligy  – rozdiel oproti HaZZ spôsobený absenciou jednej „B“ hadice v dopravnom vedení, pri použití 3xB dĺžka ako pri HaZZ).
  • Rozdielny priemer hadíc (MSFPS, HaZZ, DPO SR – B 75, C 52, pohárové súťaže a hasičské ligy – B 75, C 52, ale prípustné aj B 70, B 65 a C 42, C 38, dokonca, v niektorých ligách povinné).
  • Rozdielny typ spojok (polospojok) na nasávacom vedení (nasávacie hadice, nasávací kôš, nasávacie hrdlo PS) – (MSFPS – DIN A 110 mm, HaZZ, DPO SR, pohárové súťaže a hasičské ligy – závitový spoj A 100 mm, napr. závit PROFI s dvoma O krúžkami).
  • Asi najväčším problémom je však určenie typu prenosnej striekačky. Ako je uvedené na obrázku 1,  v textovej časti je typ určený nasledovne:

MSFPS - Na športovú disciplínu „Požiarny útok“ sa používa motorová striekačka

ROSENBAUER FOX III s elektrickým spúšťačom motora (v súčasnosti nový typ ROSENBAUER FOX 4).

HaZZ - Náčinie na požiarny útok sa skladá 

a) z 1 ks prenosnej motorovej striekačky s elektrickým spúšťačom motora (PS), DPO SR - Náradie na požiarny útok sa skladá z:

  • 1 ks prenosná motorová striekačka schváleného typu bez viečka 

Benevolencia pravidiel HaZZ a DPO SR nedefinuje, čo je to striekačka schváleného typu. Tento termín prebrali aj pohárové súťaže a hasičské ligy, s dodatkom, že „stroj musí vizuálne zodpovedať schválenému typu“. A tak sa prakticky uvedená disciplína zmenila na „preteky“, kto má výkonnejšiu techniku a PS 12 zostalo len v názve, pod ktorým sa uvedené prenosné striekačky predávajú. Napríklad:

            Ponuka:  Hasičská striekačka PS 12 objem 2165 cm3 s čerpadlom šport, Hasičská striekačka PS 12 objem 2056 cm3 s čerpadlom šport, Hasičská striekačka PS 12 objem 1800 cm3 s čerpadlom. Je zarážajúce, že „odborníci“ z radov DPO SR a hasičskej verejnosti špecifikujú výkon striekačky podľa objemu motora a nie podľa výkonu čerpadla. Lebo, výkon takto upravenej striekačky sa pohybuje, na základe dokumentácie dodanej upravovateľom okolo hranice 50 litrov za sekundu, čo je 3000 litrov za minútu. Tu je priestor na zamyslenie, k čomu slúžia pravidlá uvedených súťaží.

  • Rozdielnosť terčov (MSFPS, HaZZ – nástrekové terče; DPO SR, pohárové súťaže a hasičské ligy – kontaktné terče – „mäkké, tvrdé“ v závislosti na magnetickom odpore sklápacieho mechanizmu terča po zásahu vodným prúdom.

Čo je cieľom takýchto úprav pravidiel?

Naša mužská a ženská reprezentácia na majstrovstvách sveta v uvedenej disciplíne dosiahla výkony 25,24 sekundy (3xB) a 25,30 sekundy (2xB). Pritom svetový rekord v mužskej kategórii je 25,14 sekundy.  Stali sa majstrami sveta v uvedenej disciplíne.

V čase konania konferencie sa uskutočnil Superpohár v Čadci. Víťaz v kategórii mužov (STUPNÉ) dosiahol čas 13,96 sekundy a v kategórii žien (DEŽERICE – VLČKOVO) čas 17,09 sekundy.  Prečo je taký priepastný rozdiel v uvedených časoch oproti svetovému rekordu? Čo reprezentujú uvedené časy a aký význam majú pre hasičský šport v podaní necertifikovanej techniky (PS?, zúžené tzv. „párkové hadice“, kontaktné terče)? Alebo je v tom niečo iné?

Jedno je isté, že určite to neprospieva hasičskému športu ako takému a  národnej reprezentácii v hasičskom športe.

 

Vážená hasičská verejnosť, hasičský šport má nespočetné množstvo disciplín, ktoré sa neustále vyvíjajú. Skúsme sa zamyslieť nad možnosťou zjednotenia pravidiel v kráľovnej týchto disciplín - v požiarnom útoku, s cieľom možnosti porovnateľných výsledkov a výkonov všetkých hasičských športovcov. Ale aj ich účasti na spoločných súťažiach. Ak chceme súťažiť pod hlavičkou CTIF na hasičských olympiádach a majstrovstvách sveta a budovať základňu pre národnú reprezentáciu, tak existuje len cesta, rešpektovanie jednotných medzinárodných pravidiel. 

   

                                                                           generálny  inšpektor                                                                                                                                                                                                Mgr. Ing. Ivan Chromek

                                                                 Ústredný veliteľ – predseda RVŠ DPO SR

 

Posledné fotografie

Aktuálne počasie


Dátum

Dnes je

Partner

Locus Map logo
https://www.locusmap.app

Presný čas


Kontakt

DHZ Oravská Lesná

Oravská Lesná č. 1291
029 57 Oravská Lesná

č. účtu DHZ: FIO Banka
IBAN - SK60 8330 0000 0025 0121 1622

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

IČO DHZ: 00177474 3503

tel.: veliteľ - 0915 806553, predseda - 0907 329848

dhzorlesna@gmail.com

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 389658
Mesiac: 5751
Deň: 117