Choď na obsah Choď na menu

História

História Dobrovoľného hasičského zboru v Oravskej Lesnej.

Dobrovoľný hasičský spolok v Erdúdke ( dnešnej Oravskej Lesnej ) vznikol v roku 1933. V tomto čase obec patrila do obvodného notárskeho úradu v Zákamennom spolu aj s Novoťou.

Veliteľom Dobrovoľného hasičského spolku ( DHS ) bol Jozef Mihaliak a Jozef Karol Noga. Predsedom Ján Svinčák, pokladníkom Jozef Varoňák, hospodárom František Srogoň.

V roku 1938 sa veliteľom DHS stal Štefan Belorit. V tomto roku sa členovia DHS snažili založiť hasičský hudobný zbor.

Erdúdka platila Okresnej Hasičskej jednote poplatok 268 korún, ktoré získala z vyberania tzv. hasičskej dávky od obyvateľov. Väčšina obyvateľov obce však túto daň neplatila pre chudobu.

V Roku 1938 sa obec rozhodla zrušiť hasičský spolok, ktorý vzhľadom na rozsiahlosť obce bol málo pohotový. DHS sa rozpadol a za vojny celý technický inventár bol takmer zničený. Po oslobodení v roku 1945 prácu hasičov podchytil Štefan Sumega, ktorý bol požiarnym inšpektorom a jeho zástupca Pavol Kvak. Z pôvodného zariadenia ostala len jedná ručná striekačka bez hadíc. V obci boli zlé cesty, provizórne mosty, žiadne telefonické spojenie, elektrina a najpodstatnejšie, nebol dostatočný vodný zdroj na používanie hasičskej techniky. V obci boli len štyri studne a vodovod neexistoval.

25. júna 1948 sa oficiálne obnovil DHS v obci na čele s Jozefom Strempekom a tajomníkom Jozefom Šidlom. 8. júna 1952 sa DHS premenoval na Miestnu jednotu Československého zväzu hasičstva a v šesťdesiatych rokoch na Miestnu jednotu požiarnej ochrany. Od roku 1952 bol predsedom Justin Murín, podpredsedom Jozef Podsklan a tajomníkom Ľudovít Laššák.

Gustáv Majcher vyhotovil pre Oravskú Lesnú požiarny plán obce, začala sa organizovaná dobrovoľná činnosť hasičov v obci. Od roku 1950 nosili členovia rovnošatu.

V roku 1953 bola tuhá zima a v obci zapadla snehom cesta Oravská Lesná – Trstená. Hasiči ako prví nastúpili na odpratávanie kilometrov snehu.

V roku 1954 obyvatelia vytvorili veľkolepý plán budovania vodných nádrží v obci a za dvadsať rokov sa vybudovali vodné nádrže v nasledovných osadách: na Pribišskej jedna, na Bučine dve, na Jasenovskej jedna, na Lehotskej dve, na Kubínskej dve, na Demänovej jedna a na Tanečníku jedna. V tom istom roku sa začala budovať Požiarna zbrojnica. O tri roky bola hotová a slúžila aj ako obecná knižnica a agitačné stredisko. V roku 1958 sa do osád zaviedlo telefónne spojenie a miestny rozhlas. V tomto roku bol veliteľom Miestnej jednoty požiarnej ochrany Kristián Krivulčík a predsedom Justín Murín. Ročné výdavky obce na hasičské účely tvorili sumu 4238 korún.

V roku 1960 mala Miestna jednota požiarnej ochrany dve motorové striekačky – PS3 a PS8, ale nemala auto na ich odvoz k požiarom. Miestna jednota požiarnej ochrany sa premenovala na Zväz požiarnej ochrany (ZPO). Predsedom bol Anton Srogončík a tajomníkom Jozef Vrábeľ.                   V roku 1966 bol predsedom Jaroslav Srogoň, tajomník Emil Chudoba a veliteľom Ladislav Murín.

V roku 1980 boli členmi ZPO: Justín Murín, Kristián Krivulčík, Severín Srogončík, Jozef Lomňančík, Anton Habľák, Michal Murín, Jozef Godiš, Milan Kurek, Ladislav Murín, Štefan Svinčák, Kamil Laban, Bohumil Fajčák, Jozef Fajčák, Ján Podstavek, Emil Chudoba, Anton Srogončík, Jaroslav Srogoň, Marián Murín, Jozef Godiš, Rudolf Svinčák, Ján Kojda, Pavol Sumega, Adolf Holubčík, Florián Dibdiak, Jozef Bachňák, Ján Krivulčík, Štefan Soľava, František Tisoň, Mária Mičeková, Margita Srogončíková, Agneša Pašková, Margita Murínová a Ernestína Murínová.   V tomto čase bol predseda ZPO Emil Chudoba a veliteľom Ladislav Murín.

V roku 1981 si ZPO zaobstaral novú T148 CAS32.

Od roku 2004 bol predsedom DHZ František Tisoň. 26. novembra 2006 sa v kostole sv. Anny posvätila 1. zástava v histórií DHZ v Oravskej Lesnej. 15. júna 2008 bola na futbalovom ihrisku okresná súťaž DHZ za prítomnosti prezidenta DPO SR p. JUDr Jozefa Minárika.                                                                                                                       Od 4.12.2011 je predsedom DHZ Rudolf Brisuda, tajomníkom Pavol Kojda, veliteľom Poleč Slavomír, strojníkom Ján Poleč, referentom mládeže Štefan Murín, revízorom Ľubomír Poleč a pokladníkom Ján Krivulčík.

Rudolf Brisuda a Štefan Murín v Základnej škole v Oravskej Lesnej vedú krúžky mladých hasičov a pravidelne sa zúčastňujú súťaží PLAMEŇ.

Od roku 2015 má DHZ Oravská Lesná 57 členov z toho 15 žien. Ďalej máme 10 dievčat a 10 chlapcov v družstve mladých hasičov – PLAMEŇ.

 

 

 

Posledné fotografie

Aktuálne počasie


Dátum

Dnes je

Partner

Locus Map logo
https://www.locusmap.app

Presný čas


Kontakt

DHZ Oravská Lesná

Oravská Lesná č. 1291
029 57 Oravská Lesná

č. účtu DHZ: FIO Banka
IBAN - SK60 8330 0000 0025 0121 1622

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

IČO DHZ: 00177474 3503

tel.: veliteľ - 0915 806553, predseda - 0907 329848

dhzorlesna@gmail.com

Štatistiky

Online: 6
Celkom: 402359
Mesiac: 7502
Deň: 175