Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

Pozvánka

DHZ Oravská Lesná pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 28. 08. 2021 ( v sobotu )  o 17,00 hod. v jedálni ZŠ. ( Vchod zozadu od telocvične ).

 

Program VČS členov DHZ:

 

  1. Otvorenie rokovania
  2. Voľba návrhovej, mandátovej a  volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti  DHZ za uplynulé obdobie /r.2020, a I.polok 2021 /
  4. Správa o hospodárení DHZ za uplynulé obdobie /r. 2020, a I. polrok 2021/
  5. Správa revíznej komisie DHZ k predloženej správe o hospodárení za r. 2020 a I. polrok 2021
  6. Voľby výboru DHZ na roky 2021 – 2026, Predsedu DHZ, dvoch štatutárov DHZ / predseda DHZ musí byť jedným zo štatutárov /, jedného delegáta na Územné  valné zhromaždenie
  7. Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie / II.polrok 2021 a rok 2022 /
  8. Diskusia
  9. Schválenie uznesenia
  10. Záver

 

Tvoja účasť je nutná, nakoľko prebehnú voľby.

Je potrebné si doniesť hotovosť 6 € za členské známky za roky 2020 a 2021.

 

rúško

odstup

ruky

ďakujeme  že  ste  zodpovední !

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konečne má naše IVECO garáž

( na poslednú chvíľu, lebo prišli mrazíky )

nova-garaz.jpg